Blogi

22.3.2019

Oikeusvaltio ei toteudu tai säily itsestään

Suomalaisen yhteiskunnan ja sitä kautta suomalaisten hyvinvointi ei olisi mahdollista ilman luottamusta: ilman luottamusta siitä, että sopimukset pitävät ja kaikkiin pätevät samat säännöt. Eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia, että ihmiset voivat luottaa oikeuksiensa toteutumiseen ja vaatia niiden toteutumista sekä osaltaan varmistaa, että oikeudet toteutuvat. Tätä kutsun tässä oikeusvaltioksi.

Suomessa luottamus viranomaisiin on vahvaa, ja toisaalta korruptio kansainvälisesti verrattuna vähäistä. Oikeusvaltion säilyttäminen tai etenkään sen vahvistaminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Vaikka moni asia on hyvin, suomalaisten arkea vaikeuttavat ja luottamusta oikeusvaltioon horjuttavat tällä hetkellä muun muassa pitkät ja kalliit oikeudenkäynnit, sosiaalietuuksien käsittelyjen epäselvyydet ja viipymiset sekä pääsy oikeudellisten asiantuntijapalvelujen piiriin.

Varakas kansanosa pystyy peräämään oikeuksiaan omalla kustannuksellaankin ja matalatuloisin tiettyyn tasoon asti valtion kustantaman oikeusavun turvin. Keskituloisten ongelmaksi koituu, etteivät he aina ole oikeusapuun oikeutettuja, mutta eivät toisaalta pysty talouttaan rikkomatta kustantamaan maksullisia asiantuntijapalveluita. Yksityisten oikeusturvavakuutukset eivät riitä kattamaan laajojen riita-asioiden kuluja eivätkä oikeusturvavakuutukset kata kaikkia riita-asioita. Usein työsuhteeseen tai perhesuhteisiin, kuten perintöasioihin ja eroamiseen, liittyvät riita-asiat eivät kuulu oikeusturvavakuutusten korvausten piiriin.

Poliisi, syyttäjä- ja tuomioistuinlaitos kamppailevat resurssiensa, ja sitä myötä myös palvelunsa laadun, kanssa. Liian moni joutuu odottamaan asiansa ratkaisua niin pitkään, että lopputuloksella ei ole enää välttämättä edes merkitystä.

Luottamusta oikeusvaltioon on kaikin tavoin tavoiteltavampaa ja edullisempaa ylläpitää kuin rakentaa uudelleen, jos luottamus kerran menetetään. Toisaalta oikeusvaltion rapistumista on hankalaa havaita ennen kuin sen korjaaminen on jo hyvin vaikeaa. Tästä voimme nähdä lukuisia kansainvälisiä esimerkkejä.

Tulevalla vaalikaudella yksi tärkeimmistä asioista onkin varmistaa, että ihmisten arkeen keskeisesti vaikuttavien viranomaisten, oikeuspalvelujen ja tutkinta- sekä tuomioistuinviranomaisten resurssit ovat tasolla, joka takaa suomalaisten luottamuksen yhteiskuntaan. Julkisen oikeusavun kattavuus tulee selvittää ja sitä tulee tarvittaessa kehittää niin, ettei pääsy oikeusturvan piiriin vaarannu.