Blogi

15.3.2017

Pyöräilyn laatuväylät, kyllä kiitos!

Yksi kärkiteemoistani vaaleissa on mielenkiintoinen ja ennakkoluuloton kaupunkisuunnittelu, joka luo hyvän elinympäristön asua, tehdä töitä ja nauttia elämästä. Hyvän kaupunkisuunnittelun rakennuspalikoihin kuuluu pyöräilyn edistäminen. Pyöräily on kehittyvä osa modernia kaupunkia ja myös se tarvitsee puolestapuhujansa tulevassa valtuustossa.

Pyöräily on mukava, nopea, edullinen, ympäristöystävällinen ja terveellinen tapa liikkua kaupungissa. Se on monelle intohimo, osalla arkea ja enemmistölle ainakin satunnainen korvike muille liikennemuodoille. Järkevillä ja määrätietoisilla päätöksillä pyöräilystä saadaan turvallisempaa ja sujuvampaa sekä entistä houkuttelevampi vaihtoehto autoilulle. Liian moni pyöräreitti on Turussa edelleen katkonainen purkkaviritys, joka ei kulje itsestäänselvintä reittiä. Pyöräilyä edistävät ja helpottavat toimet eivät ole rakettitiedettä, vaan yksinkertaisia ratkaisuja.

Pyöräilybarometrissa, jonka aineisto kerättiin marras−joulukuussa 2016, selvitettiin pyöräilevien asukkaiden mielipiteitä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta Turussa sekä turkulaisten asenteita pyöräilyn edistämiseen. Tutkimuksen perusteella suuri osa turkulaisista pyöräilee ainakin joskus ja melkein jokainen vastanneista (96%) suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. Turkulaiset ovat fiksua sakkia ja ymmärtävät hyvin, että pyöräilyn edistäminen ei ole keneltäkään pois, vaan kaikille lisää.

Pyöräilyä voitaisiin edistää Turussa ainakin kolmella toimenpiteellä:

  1. Toteutetaan pyöräilyn laatuväylät Linnankadulle, Puutarhakadulle ja Itäiselle Rantakadulle.
  2. Rakennetaan keskustaan, kampusalueelle ja asemille kunnon pyöräparkit.
  3. Tuodaan Turkuun kaupunkipyörät ja otetaan pyöräily paremmin osaksi joukkoliikennejärjestelmää.

Pyöräilyn laatuväylät. Toteutetaan Linnankadulle, Puutarhakadulle ja Itäiselle Rantakadulle pyöräilyn laatuväylät, joita pitkin joen suuntainen pyöräily sujuu nopeasti ja turvallisesti. Kadut ovat ruutukaava-alueen runkoväyliä, joissa on sekä tilaa että luonnollinen kulkureitti pyörille. Jokiranta on kesäisin niin suosittu kävelyreitti ja markkinapaikka, että kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuus vaatii pyörille sujuvamman ajoreitin. Siirtämällä pyöräväylä Itäisellä Rantakadulla rantavallilta ylemmäs autotien kanssa samaan tasoon, olisi pyöräily sujuvampaa ja tilaa jäisi paremmin sekä kävelijöille että kesäisille markkinakojuille. Lisäksi länsi-itä suuntainen pyöräily keskustan läpi täytyy saada pikaisesti toimimaan Humalistonkadulla. Tämän pitäisikin olla pian kunnossa.

Kunnon pyöräparkit. Käsi pystyyn kaikki, joilta on joskus varastettu pyörä – minulta ainakin on! Se vietiin keskellä kirkasta päivää, lukittuna, Kupittaan asemalta. Vieläkin tutumpi tilanne on löytää oma fillari dominona kaatuneen pyöräkasan sekamelskasta vähintään yksi heijastin hajalla. Keskustaan, kampusalueelle ja asemille tarvitaan kunnon pyöräparkit, joissa pyörän säilytys on sujuvaa, helppoa ja turvallista. Mallia voidaan hakea vaikka Amsterdamin, Kööpenhaminan tai Aarhusin moderneista ja toimivista ratkaisuista.

Kaupunkipyörät Turkuun. Pyöräily voidaan tuoda paremmin osaksi joukkoliikennejärjestelmää kolmella keinolla. Ensinnäkin luodaan Turkuun vastaava joukkoliikenteen osana toimiva kaupunkipyöräsysteemi. Pyörää, eikä edes kaupunkipyörää, pidä keksiä itse uudestaan, vaan mallia voidaan ottaa Helsingin kiitellystä järjestelmästä. Tehdään siitä osa Föliä ja sen maksukorttijärjestelmää. Toiseksi rakennetaan parempia pyöräparkkeja joukkoliikenteen liityntäpysäkeille ja kolmanneksi helpotetaan pyörän mukaan ottamista bussiin ja mahdollisesti tulevaan ratikkaan. Näin etenkin työmatkapyöräilyn tehokas toimintasäde kasvaa. Mallia bussien pyörätelineistä ja muista pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistavoista löytää monista Euroopan kaupungeista.

Uskon vahvasti pyöräilyn mahdollisuuksiin ja niiden edistämisen hyödyllisyyteen. Kaupunki, sen viihtyisyys, toimivuus ja asukkaiden sekä ympäristön terveys kiittävät jokaisesta pyörän selässä poljetusta lisäkilometristä. Siksi allekirjoitin myös Turun polkupyöräilijöiden kuntavaaliteesit ja omalta osaltani sitoudun edistämään niitä päätöksenteossa.

25.2.2017

Turku – Kasvun paikka

Perjantaina julkaistiin Turun Kokoomuksen vaaliohjelma. Ohjelmalla Turku on ihmisen kokoinen ja asukkaidensa näköinen jatkossakin. Hyvin alkaneesta talouden tasapainottamisesta on pidettävä kiinni, mutta samalla pystyttävä tekemään panostuksia tärkeimpiin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Ohjelma käsittää kattavasti ajatuksia eri elämänalueilta Turun ja turkulaisten arjen parantamiseksi. Tässä tärkeimpiä nostoja ohjelmasta:

Talous. Verotuloja on pyrittävä saamaan lisää väestömäärää kasvattamalla. Parhaat ja tärkeimmät keinot saada uusia asukkaita Turkuun on luoda uusia työpaikkoja ja houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Uudet työpaikat ja yritykset tuovat Turkuun sekä välittömiä että välillisiä tuloja.

Yrittäjät. Turun on oltava yrittäjämyönteinen kaupunki. Otetaan käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti. Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Turun on myös hankinnoissaan huomioitava myös pienten yrittäjien mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Siksi hankintoja ei saa kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina.

Kaupunkisuunnittelu. Kaupunginosat houkuttelevat uusia asukkaita Turkuun. Ekologisuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaupunginosien kehittämisessä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa. Turun tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kaavoituksen kumppanuussopimuksiin, jotka edistävät uusien työpaikkojen ja rakennuskohteiden syntymistä.

Varhaiskasvatus ja koulut. Turussa pitää selvittää mahdollisuudet maksuttomaan, osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Yhä useammalla lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun on oltava paras mahdollinen. Siksi opettajien uranaikaiseen kehittymiseen ja jaksamiseen pitää panostaa täydennyskoulutuksin. Riittävistä sijaismäärärahoista ja tuntikehyksistä pidetään huolta. Lisäksi erikoisluokkien toimintamahdollisuudet tulee varmistaa. Myös erilaiset oppijat on huomioitava niin, että erityistä tukea tarvitsevat saavat sitä ja nopeammin etenevät saavat lisää haasteita.

Täältä voit lukea ohjelman kokonaisuudessaan: http://www.turunkokoomus.fi/wp-content/uploads/sites/1/2017/02/Turun_Kokoomus_kuntavaaliohjelma_digi_v2.pdf

21.2.2017

Enemmän mannapuuroa ja mansikkaa!

Elävä kaupunki kiinnostaa ja vetää puoleensa uusia asukkaita. Pehmeillä, inhimillisillä tekijöillä on entistä suurempi merkitys asuinpaikan valinnassa, mutta myös yritysten sijaintipäätösten tekemisessä. Turulla on varmasti Suomen vahvin, elävin ja aidoin oma kaupunkikulttuuri. Se on etu, jota on toisaalta vaalittava huolella ja samalla kuitenkin jatkuvasti kehitettävä entistä rohkeammin.

Vaikka Turkua rakastavana voi sanoa kaupunkikulttuurin voivan hyvin, voi samalla rehellisenä todeta, että enemmänkin voidaan tehdä. Turkuun tarvitaan lisää eloa ja mielenkiintoa – toisin sanoen enemmän mannapuuroa ja mansikkaa! Antaa erilaisuuden, uusien ideoiden ja niiden hullujenkin toteutusten pirskahdella vapaasti.

Kaupunkikulttuuri rakentuu erilaisista palasista. Ruoka ja juoma, festarit ja muut tapahtumat, kulttuuri ja urheilu, sekä monenlaiset melut, mölyt ja maut ovat kaikki sen rakennuspalikoita. Osaltaan niitä jokaista tarvitaan ja päätöksenteossa näitä kaikkia on tavalla tai toisella autettava.

Turussa on tiivis, mutta vahva ravintolakulttuuri. Olipa kyse ruokaravintolasta, baarista tai yökerhosta, niin Turusta löytyy eläviä klassikoita jokaiseen makuun. Vilkkaan kaupungin elävään keskustaan kuuluvat ravintolat, kapakat ja kuppilat. Annetaan helsinkiläisten olla jatkossakin kateellisia siitä, miten myöhään ja vapaasti Turun terassit ja jokilaivat ovat kesäisin auki.

Kuvataiteella, musiikilla, kirjallisuudella ja teatterilla on vahva sija Turun ja turkulaisten sydämissä. Etenkin teatterikaupunkina Turku on ehdotonta maan kärkeä. Intohimoinen urheilu ja sen seuraaminen ovat erottamaton osa turkulaisuutta. Liikunta ja liikkumisen ilo kuuluvat kaupungin kaikille asukkaille.

Turkulaiset rakastavat erilaisia yleisötapahtumia. Niitä ei ole koskaan liikaa. Kauppisopiskelijoiden järjestämä Pikkulaskiainen, ensi kesänä Uittamolle palaava Ilmiö-festari tai ainut ja oikea Ruisrock ovat kaikki lajinsa huippuja. Kaupungin onkin syytä antaa kaikki mahdollinen vapaus järjestää tapahtumia, tukea mahdollisuuksien mukaan ponnistuksissa ja toimia hyvänä kumppanina järjestelyissä.

Toimivan, kiinnostavan ja menestyvän kaupungin ei tarvitse olla mikään asiapenttilä. Rento ote kaikkeen tekemiseen, hyvä yhteistyö kaupungin ja eloa tuovien toimijoiden kanssa sekä salliva ote suhtautumisessa erilaisten ideoiden toteutukseen, lupiin tai muihin toiveisiin viranomaisten suunnalta antavat hyvän pohjan olla jatkossakin se Suomen kiinnostavin ja halutuin kaupunki.