Blogi

25.2.2017

Turku – Kasvun paikka

Perjantaina julkaistiin Turun Kokoomuksen vaaliohjelma. Ohjelmalla Turku on ihmisen kokoinen ja asukkaidensa näköinen jatkossakin. Hyvin alkaneesta talouden tasapainottamisesta on pidettävä kiinni, mutta samalla pystyttävä tekemään panostuksia tärkeimpiin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Ohjelma käsittää kattavasti ajatuksia eri elämänalueilta Turun ja turkulaisten arjen parantamiseksi. Tässä tärkeimpiä nostoja ohjelmasta:

Talous. Verotuloja on pyrittävä saamaan lisää väestömäärää kasvattamalla. Parhaat ja tärkeimmät keinot saada uusia asukkaita Turkuun on luoda uusia työpaikkoja ja houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Uudet työpaikat ja yritykset tuovat Turkuun sekä välittömiä että välillisiä tuloja.

Yrittäjät. Turun on oltava yrittäjämyönteinen kaupunki. Otetaan käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti. Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Turun on myös hankinnoissaan huomioitava myös pienten yrittäjien mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Siksi hankintoja ei saa kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina.

Kaupunkisuunnittelu. Kaupunginosat houkuttelevat uusia asukkaita Turkuun. Ekologisuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaupunginosien kehittämisessä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa. Turun tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kaavoituksen kumppanuussopimuksiin, jotka edistävät uusien työpaikkojen ja rakennuskohteiden syntymistä.

Varhaiskasvatus ja koulut. Turussa pitää selvittää mahdollisuudet maksuttomaan, osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Yhä useammalla lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun on oltava paras mahdollinen. Siksi opettajien uranaikaiseen kehittymiseen ja jaksamiseen pitää panostaa täydennyskoulutuksin. Riittävistä sijaismäärärahoista ja tuntikehyksistä pidetään huolta. Lisäksi erikoisluokkien toimintamahdollisuudet tulee varmistaa. Myös erilaiset oppijat on huomioitava niin, että erityistä tukea tarvitsevat saavat sitä ja nopeammin etenevät saavat lisää haasteita.

Täältä voit lukea ohjelman kokonaisuudessaan: http://www.turunkokoomus.fi/wp-content/uploads/sites/1/2017/02/Turun_Kokoomus_kuntavaaliohjelma_digi_v2.pdf

21.2.2017

Enemmän mannapuuroa ja mansikkaa!

Elävä kaupunki kiinnostaa ja vetää puoleensa uusia asukkaita. Pehmeillä, inhimillisillä tekijöillä on entistä suurempi merkitys asuinpaikan valinnassa, mutta myös yritysten sijaintipäätösten tekemisessä. Turulla on varmasti Suomen vahvin, elävin ja aidoin oma kaupunkikulttuuri. Se on etu, jota on toisaalta vaalittava huolella ja samalla kuitenkin jatkuvasti kehitettävä entistä rohkeammin.

Vaikka Turkua rakastavana voi sanoa kaupunkikulttuurin voivan hyvin, voi samalla rehellisenä todeta, että enemmänkin voidaan tehdä. Turkuun tarvitaan lisää eloa ja mielenkiintoa – toisin sanoen enemmän mannapuuroa ja mansikkaa! Antaa erilaisuuden, uusien ideoiden ja niiden hullujenkin toteutusten pirskahdella vapaasti.

Kaupunkikulttuuri rakentuu erilaisista palasista. Ruoka ja juoma, festarit ja muut tapahtumat, kulttuuri ja urheilu, sekä monenlaiset melut, mölyt ja maut ovat kaikki sen rakennuspalikoita. Osaltaan niitä jokaista tarvitaan ja päätöksenteossa näitä kaikkia on tavalla tai toisella autettava.

Turussa on tiivis, mutta vahva ravintolakulttuuri. Olipa kyse ruokaravintolasta, baarista tai yökerhosta, niin Turusta löytyy eläviä klassikoita jokaiseen makuun. Vilkkaan kaupungin elävään keskustaan kuuluvat ravintolat, kapakat ja kuppilat. Annetaan helsinkiläisten olla jatkossakin kateellisia siitä, miten myöhään ja vapaasti Turun terassit ja jokilaivat ovat kesäisin auki.

Kuvataiteella, musiikilla, kirjallisuudella ja teatterilla on vahva sija Turun ja turkulaisten sydämissä. Etenkin teatterikaupunkina Turku on ehdotonta maan kärkeä. Intohimoinen urheilu ja sen seuraaminen ovat erottamaton osa turkulaisuutta. Liikunta ja liikkumisen ilo kuuluvat kaupungin kaikille asukkaille.

Turkulaiset rakastavat erilaisia yleisötapahtumia. Niitä ei ole koskaan liikaa. Kauppisopiskelijoiden järjestämä Pikkulaskiainen, ensi kesänä Uittamolle palaava Ilmiö-festari tai ainut ja oikea Ruisrock ovat kaikki lajinsa huippuja. Kaupungin onkin syytä antaa kaikki mahdollinen vapaus järjestää tapahtumia, tukea mahdollisuuksien mukaan ponnistuksissa ja toimia hyvänä kumppanina järjestelyissä.

Toimivan, kiinnostavan ja menestyvän kaupungin ei tarvitse olla mikään asiapenttilä. Rento ote kaikkeen tekemiseen, hyvä yhteistyö kaupungin ja eloa tuovien toimijoiden kanssa sekä salliva ote suhtautumisessa erilaisten ideoiden toteutukseen, lupiin tai muihin toiveisiin viranomaisten suunnalta antavat hyvän pohjan olla jatkossakin se Suomen kiinnostavin ja halutuin kaupunki.

13.2.2017

Turku edistämään etätyötä

Tunnin juna eli nopea raideyhteys Turun ja Helsingin välillä on Turun kaupungin edunvalvonnan ykköstavoite. Eikä syyttä. Turun ja Helsingin välisessä työmatkaliikenteessä reissaa nykyisin yli kolme tuhatta ihmistä päivittäin. Määrä on merkittävä ja sitä on sekä mahdollista että tavoiteltavaa kasvattaa.

Tunnin juna ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan turkulaisille riittäviä työssäkäynnin mahdollisuuksia. Parhaimmassakin skenaariossa nopea yhteys on käytössä vasta vuosien päästä. On käytännössä neljä tapaa lisätä turkulaisten työmahdollisuuksia: Uusien yritysten ja sitä kautta työpaikkojen sijoittuminen Turkuun, yritysten haarakonttoreiden haaliminen tänne, helppo ja nopea työmatkayhteys muualle ja neljäntenä vaihtoehtona hyvät etätyömahdollisuudet.

Luetelluista jokaista tarvitaan, mutta yhdessä tunnin junan kanssa lisääntyvät etätyömahdollisuudet tekevät Turusta modernin tietotyöntekijän onnelan. Turku on kaunis, aito ja ihmisen kokoinen kaupunki, jossa asuminen on mahdollista kohtuullisilla elinkustannuksilla. Turusta löytyy jo nyt tietotyöläisten kotisohvien lisäksi moderniin etätyöhön hyvin sopivia yhteisöllisiä työtiloja niin Logomosta kuin Kupittaan tiedepuistosta. Etätyömahdollisuuksien lisääminen on myös huomattavasti radanrakennusta nopeampi tapa estää aivovuoto pääkaupunkiseudulle.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2014 työolobarometrin mukaan etätyön tekeminen on yleistynyt lähes nollasta noin viidennekseen palkansaajista vuosien 1990-2013 välillä. Kehityksestä jälkeen jäänyt työaikalaki ei kuitenkaan tunne etätyön käsitettä. Tämä ei ole työntekijän eikä työnantajan etu. Laki kaipaakin kipakasti modernisointia.

Selvitysmies Jukka Ahtela jätti viime lokakuussa työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen tietotyöstä, sen toimintaympäristöstä ja niistä vaatimuksista, joita ajasta ja paikasta riippumaton, viestintäteknologiaan perustuva työ asettaa. Parhaillaan työtään tekee ministeriön asettama lähinnä työmarkkinaosapuolista koostuva työryhmä, joka pohtii työaikalain uudistamista.

Turun etu on, että työryhmän työ ei jämähdä kiistelevien työmarkkinaosapuolien nokitteluksi, vaan lain uudistamisessa päästään nopeasti eteenpäin. Työaikalakiin tulisi tunnistaa ja kirjata nykyistä selkeämmin etätyötä koskevat periaatteet ja esimerkiksi työntekijän aloitemahdollisuus siirtymisestä etätyöhön samoin kuin menettely, jossa työantajan tulisi aloite ratkaista. Lakimuutos ei yksinään lisää etätyön mahdollisuuksia, mutta ohjaa merkittävästi tosielämän käyttäytymistä työpaikoilla.

Työlainsäädäntöön vaikuttaminen ei perinteisesti ole ollut kaupunkien edunvalvonnan keskiössä, vaikka monenlaisia asioita Turkukin on osaltaan pyrkinyt edistämään. Kyseessä on kuitenkin turkulaisten työmahdollisuuksien kannalta niin keskeinen lakimuutos, että erilaisten tie- ja raideinvestointien tavoittelun lisäksi edunvalvonnan muskeleita olisi syytä viritellä sen edistämiseksi.

Vierasblogi julkaistu Turkulaisessa 9.2.2017