Laurista sanottua

"Olen tuntenut Laurin yli kymmenen vuoden ajan. Arvostan Laurissa hänen kykyään kuunnella ja etsiä aidosti käytännönläheisiä ratkaisuja eri tilanteissa. Lauri on ajan hermolla oleva tulevaisuuden tekijä."

Anne Mäkisalo, ylitarkastaja, 33v, Mynämäki

”Olen oppinut tuntemaan Laurin aktiivisena toiminnan miehenä. Hän on maltillinen, harkitseva ja kuunteleva sekä asioihin tarkoin perehtyvä toimija. Mielestäni juuri tällaisia ominaisuuksia hyvältä ja vastuulliselta päättäjältä edellytetään!”

Kari Kantalainen, ex-kansanedustaja, yrittäjäneuvos, 72 v, Kaarina

"Lauri on maanläheinen ja ihmisiä kunnioittava. Hänen ajatuksensa eivät rajoitu vain lähitulevaisuuteen vaan Laurilla on erinomainen kyky hahmottaa tulevaisuuden Suomea kymmenien vuosien päähän. Eduskuntaan tarvitaan yhteistyökykyisiä ja osaavia nuoria kuten Lauri.”

Ville Kaunisto, ammattiurheilija ja Kouvolan kaupunginhallituksen 1.varapuheenjohtaja, 36v

”Lauri on vahva ja päämäärätietoinen päätöksentekijä. Nuorten osallistaminen kaupungin päätöksentekoon on ollut Laurille tärkeä asia ja tätä hän on edistänyt merkittävästi Turun kaupungin sisällä! Lauri on mies joka ei unohda nuoria, kun päätöksiä tehdään!”

Tatu Alari, Abiturientti, 18v, Turku

”Laurin kokemus niin työskentelystä Kokoomuksen eduskuntaryhmässä kuin Turun ykköspaikalla antavat hyvät valmiudet hoitaa asioita maaliin keskeisissä verkostoissa paikallistasosta Brysseliin asti.”

Niko Aaltonen, Turun kaupunginhallituksen jäsen, toiminut mm. Akavan hallituksessa sekä Tradenomiliiton hallituksen puheenjohtajana, 44v, Turku

”Olin Turun Kansalliseuran vaikuttajafoorumissa. Puhujana oli mm. Lauri Kattelus Turun kaupungin lähiajan tärkeimmistä päätöksistä. Vakuuttava esitys, looginen analyysi kolmesta kärkihankkeesta, tunnin junasta, ratikasta vai superbussista ja pormestarimallista. Kaikesta kolmesta selkeät perustelut. Laurin esiintyminen osoitti hänen olevan mies paikallaan eduskuntavaaliehdokkaana. Suomi ja Turku tarvitsevat nuorta voimaa eduskuntaan. Suosittelen.”

Pekka Paatero, Läänin sosiaali- ja terveysneuvos, emeritus

”Minulla on ollut mahdollisuus tuntea Lauri sekä oppilaana että poliitikkona. Laurilla on oikeaa asennetta ja kykyä ottaa vastaan ja hoitaa vielä nykyistäkin vastuullisempia tehtäviä.”

Jaakko Ossa, Finanssioikeuden professori, Turku

"Lauri pystyy keräämään ihmisiä yhteen vaikeissakin asioissa. Hän on päätöksentekijänä myös poikkkeuksellinen, koska en muista hänen koskaan luvanneen mitään sellaista, mitä ei hän ei olisi voinut pitää. Se on valitettavan harvinainen ja arvokas ominaisuus päättäjälle, Lauriin voit luottaa."

Tuomas Viljamaa, Yhteiskuntasuhdepäällikkö, 33v, Espoo

”Tänä vuonna olen saanut seurata Laurin toimintaa lähempää kuin koskaan aikaisemmin. Olen huomannut, että Lauri ottaa huomioon nuoret ja opiskelijat oikeasti tärkeänä ihmisryhmänä eikä vain hienoissa korulauseissa. Monelta vaikuttajalta välillä unohtuu nuoret sekä opiskelijat, jotka kuitenkin ovat yhteiskuntamme tuleva selkäranka. Laurin näkemyksellä sekä nuoruuden innolla on varmasti käyttöä eduskunnassa!”

Marko Grönlund, TUO:n edunvalvonnan ja koulutuksen kehittämisen asiantuntija, 27v, Turku

"Laurilla on harvinainen kyky ottaa huomioon keskustelukumppaninsa. Lauri on loistava kuuntelija ja hän osaa asettua toisen asemaan ja taitaa myös osallistamisen taidon. Arvostan Laurin kykyä kohdata jokainen ihminen arvokkaana ja ainutkertaisena. Näistä kohtaamisista huokuu ajatus "Kukaan ei saa jäädä yksin ja jokainen on arvokas". Miettiessäni tämän päivän ja huomisen muuttuvaa maailmaa, perustan mielelläni tulevaisuususkoni empatiakykyisiin, lahjakkaisiin ja työtätekeviin nuoriin, sellaisena olen oppinut tuntemaan Laurin.”

Hannele Mustonen, Perusopetuksen rehtori, emerita, 67v, Turku

"Tunnen Laurin osaavana, aikaansaavana ja luotettavana ihmisenä. Hänellä on tekemisissään tahtoa, taitoa ja sydäntä."

Jaana Laitinen-Pesola, 60 v, kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri, Pori

”Tunnen Laurin kahdelta valtuustokaudelta. Lauri on yhteistyökykyinen ja toiset huomioon ottava neuvottelija. Kaupunginhallituksessa vallitsee myönteinen ilmapiiri, vaikka asioista saatetaan olla puolueiden välillä eri mieltä. Laurista löytyy napakkuutta tarvittaessa asioiden eteenpäin viemiseksi. Hän on hyvä kuuntelemaan ja myös sovittelemaan eri näkökantoja yhteen. Laurilla on kansanedustajan tehtävään hyvä, juristin koulutus. Nuoresta iästään huolimatta hänellä on laaja kokemus luottamustehtävien hoidossa. Helposti lähestyttävänä ja miellyttävänä henkilönä voin lämpimästi suositella Lauria kansanedustajan vaativaan tehtävään.”

Ulla-Maija Vierimaa, Turun kaupunginhallituksen jäsen, englannin ja ruotsin opettaja (eläkkeellä), FM

"Lauri on nuori politiikan ammattilainen, joka kykenee kantamaan vastuuta päätöksistä."

Riikka Laaksonen, Yritysjuristi, 28v, Kaarina

"Opin tuntemaan Laurin Turun kunnalliselämässä asioihin paneutuvana, tarvittaessa jämptinä ja samalla sovittelevana ja eri osapuolia kuuntelevana päätöksentekijänä. Erityisesti arvostan hänen suvaitsevaisuuttaan sekä ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittavaa elämänkatsomustaan."

Maija Perho, Sosiaalineuvos, Turku

”Tutustuin Lauriin edeltävien eduskuntavaalien yhteydessä. Helposti lähestyttävä joukkuepelaaja jonka potentiaali tulevaisuuden tekijänä ja osaajana oli jo tuolloin vahvasti läsnä. Kuluneet vuodet ovat tuoneet Laurille kasvavassa suhteessa vastuuta sekä vankkaa osaamista!”

Ossi Nikula, Toimitusjohtaja, 36v, Paimio