Blogi

25.2.2017

Turku – Kasvun paikka

Perjantaina julkaistiin Turun Kokoomuksen vaaliohjelma. Ohjelmalla Turku on ihmisen kokoinen ja asukkaidensa näköinen jatkossakin. Hyvin alkaneesta talouden tasapainottamisesta on pidettävä kiinni, mutta samalla pystyttävä tekemään panostuksia tärkeimpiin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Ohjelma käsittää kattavasti ajatuksia eri elämänalueilta Turun ja turkulaisten arjen parantamiseksi. Tässä tärkeimpiä nostoja ohjelmasta:

Talous. Verotuloja on pyrittävä saamaan lisää väestömäärää kasvattamalla. Parhaat ja tärkeimmät keinot saada uusia asukkaita Turkuun on luoda uusia työpaikkoja ja houkuttelevia asuinmahdollisuuksia. Uudet työpaikat ja yritykset tuovat Turkuun sekä välittömiä että välillisiä tuloja.

Yrittäjät. Turun on oltava yrittäjämyönteinen kaupunki. Otetaan käyttöön palvelualoite mahdollisimman laajasti. Palvelualoite on toimintamalli, jossa yrittäjä voi esittää paremman ja edullisemman palvelun ja kaupunki on velvollinen vertaamaan sitä itse tuottamaansa. Turun on myös hankinnoissaan huomioitava myös pienten yrittäjien mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Siksi hankintoja ei saa kilpailuttaa liian suurina kokonaisuuksina.

Kaupunkisuunnittelu. Kaupunginosat houkuttelevat uusia asukkaita Turkuun. Ekologisuus, saavutettavuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaupunginosien kehittämisessä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa. Turun tulee suhtautua ennakkoluulottomasti kaavoituksen kumppanuussopimuksiin, jotka edistävät uusien työpaikkojen ja rakennuskohteiden syntymistä.

Varhaiskasvatus ja koulut. Turussa pitää selvittää mahdollisuudet maksuttomaan, osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Yhä useammalla lapsella tulee olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun on oltava paras mahdollinen. Siksi opettajien uranaikaiseen kehittymiseen ja jaksamiseen pitää panostaa täydennyskoulutuksin. Riittävistä sijaismäärärahoista ja tuntikehyksistä pidetään huolta. Lisäksi erikoisluokkien toimintamahdollisuudet tulee varmistaa. Myös erilaiset oppijat on huomioitava niin, että erityistä tukea tarvitsevat saavat sitä ja nopeammin etenevät saavat lisää haasteita.

Täältä voit lukea ohjelman kokonaisuudessaan: http://www.turunkokoomus.fi/wp-content/uploads/sites/1/2017/02/Turun_Kokoomus_kuntavaaliohjelma_digi_v2.pdf